lövhəşəkilli

lövhəşəkilli
sif. Lövhəyə oxşayan. Aptek təcrübəsində silindr və lövhəşəkilli müəyyən diametrli ələklər işlədilir. R. Əliyev.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • çalınmaq — məch. 1. Musiqi alətində ifa edilmək. Bu sırada yandakı görünməz məzarlıqda həzin və xəfif bir ahəng ilə çoban düdüyü çalınmağa başlar. H. C.. Sanki birdən çalınırdı; Qumrov, kaman, nayla ney. Ə. C.. 2. Vurulmaq, eşidilmək. . . Qapının zəngi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kirəmit — is. <yun.> Damların üstünü örtmək üçün gil, ya sementdən hazırlanan novşəkilli lövhəcik. Kirəmit zavodu. // Kirəmitdən, kirəmitlə örtülmüş. Küçələrin o tərəfbu tərəfində qırmızı kirəmit, dəmir taxtapuşlu ağ evlər . . ucalmışdır. Ə. Vəl..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nişan — is. <fars.> 1. Əsər, əlamət, iz. Vidadi xəstəni gəl indi tanı; Hanı o sən görən şəklü nişanı? M. V. V.. Amma sənin itəcəkdir ad sanın; Qalmayacaq yer üzündə nişanın. A. S.. Coşqun irmaq kənarında; Nə qızlardan bir nişan var; Nə oğlanlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sac — is. Üzərində lavaş, yuxa, bozlamac, qutab və s. bişirmək üçün ortası qalxıq, dairəşəkilli çuqun və ya dəmir lövhə. <Gülsüm> birtəhər itdən xilas olub, özünü çörək təndirinə soxdu və dəmir sacı başına çəkdi. Ç.. Səmədin nəzərləri . . sacın,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sınıq-sökük — bax sınıq salxaq. Sınıqsökük divar. Sınıq sökük daxma. – Yan küçədə sınıq sökük darvazaya çəkmə şəkilli iri bir lövhə çalınmışdı. Ç.. // is. Dağılmış, sökülmüş, yıxılmış, uçulmuş ev, bina və s. <İmran:> Hamı sınıq söküklər kəndinizin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”